– Projekt “Seniorzy dla szkoły, szkoła dla seniorów”

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że w naszej szkoły rozpoczęła się realizacja projektu „Seniorzy dla szkoły, szkoła dla seniorów”. Polega on na współpracy pomiędzy wolontariatem senioralnym, a wolontariatem młodzieży szkolnej wykorzystująca zasadę wzajemności. Wolontariat dotyczy osób starszych o ograniczonej mobilności lub/i percepcji, które mogą aktywnie włączyć się w działania na rzecz społeczności lokalnej, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, aktywizuje osoby starsze zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Natomiast młodzi ludzie, którzy dobrowolnie poświęcają swój wolny czas na pomoc drugiemu człowiekowi, uczą się wrażliwości, wyczulenia na potrzeby drugiego człowieka, nabywają wartości, którymi będą się kierować przez całe życie. Poza tym uczą się samodzielności, ogłady, kulturalnego zachowania, szacunku dla osób starszych. Innowacyjność projektu realizowanego w przyszłości na terenie całego kraju pozwoli na stworzenie struktury organizującej pomoc dla seniorów w szerszym niż do tej pory zakresie, przyczyni się również do integracji między pokoleniami w obrębie danego środowiska lokalnego.

Projekt będzie realizowany od marca do października 2022 r. W jego realizację zaangażowani są uczniowie klas 3a, 3 b i 3 f.

Pomysłodawcą projektu jest dr Dariusz Zięba. Koordynatorem p. Marcin Świętoń.

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top