– SEJMIK SZKOLNY

Dnia 11 marca 2022 roku, w piątek, w sali 39 odbył się Sejmik szkolny.  Na początku spotkania zostały omówione, wyniki ankiety pt. “Potrzeby uczniów”, która poruszała takie tematy jak: czas spędzony przez uczniów na naukę, przestrzeganie przez nauczycieli obowiązujących tygodniowych limitów ilości sprawdzianów w tygodniu, czy też znajomość przez uczniów Statutu szkoły. Wyniki te sprowokowały dyskusję, która pozwoliła na naświetlenie różnych problemów i znalezienie ich rozwiązań. Poruszony został również temat Ligii klas i samorząd każdej klasy, obecny na sejmiku, mógł zaopiniować ten pomysł i wyrazić swoje zdanie o tym jak projekt radzi sobie w praktyce. Większość klas opowiedziała się za projektem, a opinie były głównie pozytywne, zwrócono jednak uwagę na pewnie nieścisłości, co w przyszłości pozwoli zapewne poprawić wydajność tej inicjatywy. Podjęto również tematy czysto techniczne, na przykład, wody w łazience i wody w automacie. Uczniowie mieli także możliwość przedstawienia swoich pomysłów na zmiany jakie mogłyby zajść w Rzeszowie, które zostały przedstawione wiceprzewodniczącej szkoły i przedstawicielce szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta Rzeszowa. Na ten rok szkolny zaplanowane zostało jeszcze jedno zebranie sejmiku, ponieważ podczas tych dwóch i pół godziny nie udało się omówić wszystkich tematów, które zostały poruszone.

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top