– Stypendium

Uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2021/2022 Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje projekty stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
⦁ Projekt pn. ,,Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022″ – skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie. Wsparciem stypendialnym w wysokości 5 000 zł/rok planuje się objąć 560 uczni6w i uczennic.

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 27 października – 10 listopada 2021 r. Szczegółowe informacje na temat realizacji projektów mogą Państwo pozyskać ze strony internetowej: www.podkarpackie.edu.pl

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top