– Warsztaty laboratoryjne

W dniu 8 grudnia 2023 r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie wzięli udział w interesujących warsztatach laboratoryjnych zorganizowanych przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej.  

Klasa 2E pod kierunkiem Pani dr Marty Sochackiej-Piętal pracowała na zajęciach zatytułowanych „Okiem mikrobiologa, czyli zobaczyć niewidzialne …” , natomiast klasa 3E doskonaliła swoje umiejętności praktyczne podczas zajęć „Alkacymetria – czyli jak oznaczyć zawartość kwasu lub zasady w próbce” prowadzonych przez Pana dr inż. Bogdana Papciaka. 
Zajęcia były bardzo ciekawe, praktyczne i profesjonalne! Dziękujemy! 

Ewa Borowska-Brzoza 

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top