– Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne
DYREKCJA LICEUM

Piotr Wanat

historia, WOS

dyrektor     

egzaminator OKE 
historia, wos

Alicja Król

informatyka, fizyka, przyroda

wicedyrektor
absolwentka ILO

 

Iwona Palczak

wychowanie fizyczne

wicedyrektor 
absolwentka ILO

 
    

NAUCZYCIELE

Barbara Adamonis-Więzik

wychowanie fizyczne

  

Daniel Betleja

informatyka, elementy informatyki

  

Agata Błahut

fizyka i astronomia

 absolwentka ILOegzaminator OKE fizyka

Ewa Borowska-Brzoza

chemia

absolwentka ILO

egzaminator OKE chemia

Małgorzata Byszuk

język polski

absolwentka ILO

egzaminator OKE język polski, doradca metodyczny z j. polskiego

 Tomasz Czyż

matematyka, fizyka

 

 egzaminator OKE matematyka

Beata Ćwik

język angielski

 absolwentka ILO 
Karolina Długopolska – Gmitrzuk

 biologia, chemia

 absolwentka ILO 

Filip Dulla

wychowanie fizyczne

  

Gabriela Gniewek

język angielski

 egzaminator OKE język angielski

Małgorzata Grechuta

język hiszpański, język francuski

absolwentka ILO

 

Edyta Jagoda

matematyka

 

 egzaminator OKE matematyka

Magdalena Janicka-Rzeszutek

język angielski

 egzaminator OKE język angielski

Agnieszka Jurczak

język polski

  

       Ewelina Kiełbasa

       biologia, chemia,            przyroda

  

Marcin Kędzierski

wychowanie fizyczne

  

Jan Krakowiak

informatyka

  
Elżbieta Krawczyk

matematyka

 egzaminator OKE matematyka

Agnieszka Krućko

psycholog

  

Iwona Łuka

geografia, przyroda

  

Anna Machowicz

fizyka, informatyka

  

Bernadeta Mazur

matematyka

  

Izabela Micał

język angielski

absolwentka ILO

 egzaminator OKE język angielski

Małgorzata Micał

język angielski

 egzaminator OKE język angielski

Katarzyna Mikluszka

język polski

absolwentka ILO

egzaminator OKE język polski

Katarzyna Milcarek-Mróz

język łaciński, język angielski, historia

absolwentka ILO

egzaminator OKE język łaciński

Justyna Misiura

język hiszpański

  

Ilona Miś

język niemieckiabsolwentka ILO 

Agnieszka Mynart

język francuski

  doradca metodyczny z j. francuskiego

Tadeusz Ochenduszko

historia i WOS

 egzaminator OKE historia

Beata Ostasz

matematyka

absolwentka ILO

 

Aneta Pastuszak

język angielski

 egzaminator OKE język angielski

Iwona Piatczyc

biologiaabsolwentka ILOegzaminator OKE biologia

Wojciech Pietryka

historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa

 

egzaminator OKE historia, wos 

Bogdan Pliś

wychowanie fizyczne

absolwent ILO

 

ks. Marcin Pokrywka

religia

  

Leszek Posiewała

język angielski

 

 egzaminator OKE język angielski

Anna Putyło

bibliotekarka

absolwentka ILO

 

Jolanta Radwan

język polski, wdż

 egzaminator OKE język polski

Dorota Rakocy

pedagog szkolny

  

Ewa Rybka – Oktaba 

 religia

  

Jadwiga Sokołowska

 wychowanie fizyczne

  

Marta Stankiewicz

podstawy przedsiębiorczości, geografia

  

Krzysztof Szpara 

geografia egzaminator OKE, geografia

Marcin Świętoń

historia, historia i społeczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa

 

egzaminator OKE, historia, wos

Marcin Wacławik

 wychowanie fizyczne

  

Adrianna Wanic

 język angielski

  

Wacław Wałach

język niemiecki, edukacja dla bezpiezeństwa

 

egzaminator OKE, jezyk niemiecki

Mariusz Wisz

wychowanie fizyczne

  

Jadwiga Wójcik

podstawy przedsiębiorczości

  

Elżbieta Wróbel – Łukasiak

 chemia

 

egzaminator OKE, chemia 

Janusz Wróbel

język polski

 egzaminator OKE, język polski

Michał Żarski

język polski, filozofia

 

 egzaminator OKE, język polski

Back to top