I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

budynek szkoły I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie budynek szkoły . budynek szkoły .

mLegitymacja

mLegitymacja szkolna to dokument elektroniczny, który ma taką samą funkcję i moc prawną, jak legitymacja wydana w wersji papierowej. Za pomocą Usługi mLegitymacja można potwierdzić, że jesteś uczniem danej szkoły lub skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  • Przysłać zdjęcie jako załącznik w formacie JPG, JPEG (max 5MB) podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą (w nazwie pliku) na adres sekretariat@1lo.rzeszow.pl.
  • W sekretariacie złożyć wypełniony wniosek o wydanie mLegitymacji podpisany przez rodziców lub pełnoletnich uczniów.
  • Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
  • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Załączniki
Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów i studentów 1.0.pdf
Regulamin_mLegitymacja.pdf
Wniosek o wydanie mLegitymacji.pdf

Zachęcamy do głosowania!!!

Zachęcamy do głosowania w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim na rok 2022 r.  na projekt zgłoszony przez  I Liceum! Jak to zrobić? 

1. zalogować się na stronie: https://rbo.erzeszow.pl/voting/info
2. zapoznać się z podanymi tam informacjami (głosować może mieszkaniec Rzeszowa bez względu na wiek), 
3. podać swoje dane dotyczące adresu zamieszkania i numeru telefonu, 
4. otrzymasz sms, w którym znajduje się kod dostępu do strony głosowania, 
5. oddaj głos na interesujące nas projekty, najważniejszym dla Nas jest  

 projekt nr 94 w kategorii III 
Łukasiewicz – człowiek wielu talentów Cykl wydarzeń organizowanych przez I Liceum, przygotowujących 200-setną rocznicę urodzin wybitnego Polaka – duża promocja szkoły, Rzeszowa i Podkarpacia 

6. głosować można w okresie od 10 września do 8 października 2021 r. elektronicznie lub tradycyjnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania w formie papierowej.

DZIĘKUJEMY!!! 

 

X Ogólnopolski Konkurs “Polskie więźniarki w Ravensbruck”

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że uczennica kl. 3 ag Emilia Wieczorek otrzymała wyróżnienie w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego „Polskie więźniarki w Ravensbruck”. Wręczenie nagród nastąpiło na uroczystej gali w Krakowie, podczas której wykład wygłosiła b. więźniarka nazistowskiego obozu w Ravensbruck dr Wanda Półtawska.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Nasza drużyna w finale Turnieju Debat Historycznych IPN

Miło nam poinformować, że drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w składzie: Katarzyna Kiebała (absolwentka szkoły), Laura Grębowska z kl. 3bs, Julia Wiater i Szymon Urbanek z kl. 3ag zakwalifikowała się do finału Turnieju Debat Historycznych IPN. De eliminacji centralnych przeszło 8 drużyn z całej Polski. Nasza drużyna w półfinałach pokonała drużyny z liceów w Warszawie, Gdańsku i Skarżysku Kamiennej. Opiekunem drużyny jest prof. Katarzyna Milcarek-Mróz. Rywalizacja finałowa drużyn będzie miała miejsce 20 września w Warszawie w Sejmie RP.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Stypendium szkolne

Informujemy, że o stypendium szkolne mogą ubiegać się:
 uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i materialną. tj. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, wyrok w sprawie o alimenty itp.

Spotkanie z rodzicami

Zapraszamy na spotkania rodziców z wychowawcami klas.
Spotkania odbędą się 14 września br. (wtorek) w reżimie sanitarnym, prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności.
Plan spotkań:

dla klas I – o godz. 17:15 odbędzie się spotkanie z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej, a następnie w wyznaczonych salach lekcyjnych: 
sala 24 – kl. I A, 
sala 10 – kl. I B, 
sala 21 – kl. I C, 
sala 17 – kl. I D, 
sala 4 – kl. I E,  

dla klas II – o godz. 17:30 w wyznaczonych salach lekcyjnych:  
sala 22 – kl. II A,  
sala 16 – kl. II B,  
sala 38– kl. II C,  
sala 14 – kl. II D,  
sala 13 – kl. II E,  

dla klas III po gimnazjum – o godz. 17:30 w wyznaczonych salach lekcyjnych: 
sala 42 – kl. III AG,  
sala.41 – kl. III BG,  
sala 39 – kl. III CG,  
sala 12 – kl. III DG, 
sala 40 – kl. III EG,  
sala 34 – kl. III FG, 

dla klas III po szkole podstawowej – o godz. 17:15 w wyznaczonych salach lekcyjnych:  
sala 24 – kl. III AS, 
sala 21 – kl. III BS, 
sala 10 – kl. III CS, 
sala 17 – kl. III DS, 
sala 4 – kl. III ES 
sala 44 – kl. III FS, 

Informujemy również, że w trakcie spotkania będzie zbierana składka na Radę Rodziców. Płatności będzie można dokonać gotówką lub kartą.

Podcast Roku – Konkurs imienia redaktora Janusza Majki wystartował

Od 1 września do 15 października można wysyłać zgłoszenia do Konkursu imienia redaktora Janusza Majki na Podcast Roku. Najlepszych Twórców wyłoni kilkunastoosobowe Jury. Zwycięzców poznamy na gali finałowej
w Rzeszowie pod koniec listopada.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Nagroda dla debiutantów, będzie mieć charakter nie tylko pieniężny, ale będzie również pakietem profesjonalnego wsparcia budowy i rozwoju  podcastów w aspekcie dziennikarskim, marketingowym, technicznym. Przewidziano również przyznanie nagrody dla najlepszego podcastu stworzonego przez uczniów szkół średnich oraz wyróżnienia dla marek zlecających podcasty i wspierających ten gatunek.

Oznaczenia grup językowych w roku szkolnym 2021/2022

Oznaczenia grup językowych dla klas trzecich (po sz. podstawowej) w podziale godzin na stronie www szkoły:                                                                               
Kod grupy:
p11        3As1, 3As2, 3As3, 3As4, 3As5, 3As6                       
p12        3As7, 3As8, 3As9, 3As10, 3As11, 3As12                
p21        3Ns1, 3Hs1, 3Hs4                            
p22        3Ns2, 3Ns4, 3Hs2, 3Hs5               
p23        3Fs1, 3Ns3, 3Ns5, 3Hs3, 3Hs6    

Oznaczenia grup językowych dla klas trzecich (po gimnazjum) w podziale godzin na stronie www szkoły:            
Kod grupy:                         
j11          3Ag1, 3Ag2, 3Ag3, 3Ag4, 3Ag5, 3Ag6                     
j12          3Ag7,3Ag8, 3Ag9, 3Ag10, 3Ag11, 3Ag12                               
j21          3Ng1, 3Ng3, 3Hg1, 3Hg4                             
j22          3Ng2, 3Ng4, 3Hg2, 3Hg5                             
j24          3Fg1, 3Ng5, 3Hg3, 3Hg6                              

Oznaczenia grup językowych dla klas pierwszych w podziale godzin na stronie www szkoły:
Kod grupy:                         
o11        A1, A2, A3, A4, A5                          
o12        A6, A7, A8, A9, A10                        
o21        N1, N3, H1, H5                 
o22        N2, H4                 
o23        F1, N4, H2, H3  

Oznaczenia grup językowych dla klas drugich w podziale godzin na stronie www szkoły:              
Kod grupy:                         
x11         2A1, 2A2, 2A3, 2A4, 2A5                             
x12         2A6, 2A7, 2A8, 2A9, 2A10                           
x21         2N1, 2N3, 2H1, 2H4                       
x22         2N2, 2H2, 2H5                  
x23         2F1, 2H3, 2H6   

Przypominamy o Narodowym Spisie Powszechnym

Nie czekaj do 30 września br. – na samospis internetowy lub na infolinii masz czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!

STRONA SPISU https://spis.gov.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września.

Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się w Kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie ul. 3-go Maja o godzinie 9.00. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Klasy pierwsze zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 10.00 na dziedzińcu szkoły, a w przypadku deszczu – na sali gimnastycznej. Po uroczystości uczniowie pod opieką wychowawców przejdą na spotkanie do sal.

Klasy drugie i trzecie spotykają się o godzinie 10.15 bezpośrednio w salach z wychowawcami.

Wykaz sal na plakatach i telebimie.

Apelujemy o zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie pandemii.

Dyrektor Szkoły
Piotr Wanat

Sukcesy w konkursie literackim

Z przyjemnością przedstawiamy wyniki konkursu na esej pn. ,,Jak koronawirus zmienił moje życie”, organizowanego przez Elżbietę Łukacijewską Poseł do Parlamentu Europejskiego. Wpłynęło 55 prac, z których wyłonione zostały 3 zwycięskie eseje oraz trzy wyróżnienia. Jury w szczególności zwracało uwagę na oryginalność ujęcia tematu, walory literackie i poprawność językową.
Zwycięzcy:
I miejsce-  Dominika Kontek kl. 3a
II miejsce-  Agnieszka Szela kl. 1a

Serdecznie gratulujemy!
Opiekunką uczennic jest p. K. Mikluszka.

Laureatka konkursu na esej

Miło nam poinformować, że Julia Wiater z klasy 2 ag została laureatką I Podkarpackiego Konkursu na Esej  pt. „Młodzież w czasie wyzwań pandemii COVID-19”. Do wygrania były trzy stypendia w wysokości 25 tys. zł każde – do przeznaczenia na pokrycie kosztów studiów na wybranym kierunku oferowanym przez Collegium Humanum w stolicy Podkarpacia. Studiować można Psychologię (studia jednolite magisterskie, stacjonarne lub niestacjonarne) albo Pedagogikę (studia I i II stopnia, stacjonarne lub niestacjonarne).

Serdecznie gratulujemy!
Opiekunką uczennicy jest p. Agnieszka Jurczak

Literackie spotkania z tekstami kultury

Z przyjemnością informujemy, że Patrycja Wójcik z kl. II bg zajęła I miejsce w konkursie zorganizowanym przez Sekcję Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego  „Literackie spotkanie z tekstami kultury” – motyw przewodni – malarstwo polskie przełomu XIX-XX wieku. Patrycja napisała wiersz “Ars corporis” inspirowany obrazem W. Podkowińskiego “Szał uniesień”.

Opiekunką uczennicy jest p. prof. Małgorzata Byszuk.

Serdeczne gratulacje!

Sukces w konkursie

logo konkurs Kresy

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że uczeń kl. 2 ag Bartosz Łapkowski został zwycięzcą etapu centralnego III edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. 1. miejsce zapewniła mu  multimedialna praca opisującą życie i dokonania pani W. Łapkowskiej, próbującej utrzymać resztki polskości w łotewskim (po II wojnie sowieckim) Dyneburgu. Nagrodą dla ucznia i opiekuna jest kilkudniowy wyjazd zagraniczny.

Bartoszowi i wspierającym go Rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Opiekunem ucznia jest prof. Marcin Świętoń.

Rajd rowerowy Kolbuszowa

12 czerwca br. młodzież naszej szkoły wzięła udział w  rowerowym rajdzie do Kolbuszowej, pokonując z dojazdem do domu trasę o długości blisko 100 km. Podczas rajdu mieliśmy okazję oglądnąć urokliwe zakątki Rezerwatu Przyrody Zabłocie oraz Muzeum Kultury Ludowej i Parku Etnograficznego w Kolbuszowej. Rajd rowerowy był również doskonałą okazją do promocji aktywności fizycznej i zdrowotnej tak potrzebnej po trudnym okresie nauki zdalnej.

Szczególne podziękowania należą się p. M. Kozioł, która zadbała o kulinarną stronę przedsięwzięcia po królewsku goszcząc rowerzystów.

Opiekunami rajdu byli: prof. Filip Dulla i prof. Marcin Świętoń.

postój
postój
przed szkołą koniec trasy
postój

Kolejny sukces w Olimpiadzie

Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że uczeń kl. 2 ag Aleksander Oleszek uzyskał tytuł laureata XIV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy.
Aleksander zajął 9. miejsce spośród ponad tysiąca uczestników Olimpiady, wykazując się uniwersytecką wiedzą w dziedzinie militariów i wojska polskiego okresu średniowiecza. Uzyskał bardzo dobre (w niektórych przypadkach najlepsze) wyniki w siedmiu konkurencjach: 1. Broń i barwa 2. Eksponat muzealny 3. Malarstwo batalistyczne 4. Geografia militarna 5. Bitwa pod Grunwaldem 6. Heraldyka 7. Zabytek Warszawy rozwiązując testy i wcielając się w rolę przewodnika po Muzeum Wojska Polskiego i naszej stolicy.
Uroczysta gala kończąca finał Olimpiady połączona była ze złożeniem kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz zwiedzaniem Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Aleksandrowi i wspierającym go Rodzicom składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów.
Opiekunem Aleksandra jest prof. Marcin Świętoń.

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top