I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

budynek szkoły I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie budynek szkoły . budynek szkoły .

Rajd górski po Beskidzie Niskim

W dniu dzisiejszym ponad 40 osobowa grupa młodzieży naszej szkoły wzięła udział w 20 km rajdzie górskim po Beskidzie Niskim. Mieliśmy przyjemność spacerować po najstarszym rezerwacie przyrody w Beskidzie Niskim w Kornutach, z 25 m drewnianej wieży widokowej oglądać wspaniałą panoramę gór, a po zdobyciu szczytu Ferdel oddychać czystym powietrzem Magurskiego Parku Narodowego.

Za opiekę nad młodzieżą dziękujemy prof. A. Putyło, prof. M. Grechucie, prof. M. Świętoniowi i przede wszystkim prof. W. Wałachowi.

Sukces – Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Z radością informujemy, że uczennice
Kornelia Wilk (3 ag) i Laura Grębowska (3 bs) zostały przyjęte do Programu ZDOLNI Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci i zostały zaproszone na spotkanie inauguracyjne programu na Zamku Królewskim w Warszawie 23 października 2021 r.
Program jest rodzajem pomostu pomiędzy zdolnymi młodymi ludźmi a środowiskiem naukowców i artystów. Dzięki niemu młodzi pasjonaci różnych dziedzin wiedzy uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez największe autorytety i pod ich okiem samodzielnie pracują nad nurtującymi ich zagadnieniami.

Uczennicom i ich Rodzicom oraz gronu pedagogicznemu serdecznie gratulujemy.

Chemiczne połowinki

                                                  Drodzy Uczniowie/Maturzyści!
CHEMICZNE POŁOWINKI – matura próbna bez chemii organicznej w formacie on-line już 31 października br.
Organizacja: Wydział Chemiczny wraz z rzeszowską szkołą Molecool. 
Warunkiem przystąpienia jest dokonanie rejestracji  na stronie szkoły Molecool i otrzymanie kodu, dzięki któremu (w godz. 10.00-16.00) możliwe będzie pobranie arkusza maturalnego.
                                                   Udział jest całkowicie bezpłatny!!!
Każdy z uczestników może przesłać swoją pracę na adres szkoły Molecool, a praca zostanie bezpłatnie poprawione i ocenione. Dostęp do wyników ma wyłącznie uczestnik!!! 

Odpowiedzi zostaną opublikowane dniu 2 listopada br. na stronie szkoły Molecool.
Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!!!

Rajd górski PTTK w Beskid Niski

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnym rajdzie PTTK po Beskidzie Niskim, który odbędzie się 20 października (środa). Trasa wycieczki:  Wapienne – wieża widokowa Ferdel – rezerwat skalny Kornuty. Przejście zajmie ok. 5 godz. Wyjazd godz. 730 – powrót ok. 1700. Cena wycieczki to 40 zł. Pieniądze prosimy wpłacać do prof. W. Wałacha lub do prof. M. Świętonia. O wyjeździe decyduje kolejność wpłat.

Święto Patrona

Święto Patrona 30 września.
Oficjalne obchody będą miały miejsce o godzinie 11.40. 

Klasy I pod opieką nauczycieli uczących podczas L.4 przychodzą na 11.40 pod pomnik Patrona Szkoły, 5 osobowe delegacje pozostałych klas wychodzą przed budynek i ustawiają się wokół pomnika Patrona. 

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem w tym dniu obowiązuje strój galowy. Po zakończeniu uroczystości wszystkie klasy kontynuują lekcje według planu (od L.6), klasy I zostają w budynku głównym.

 

mLegitymacja

mLegitymacja szkolna to dokument elektroniczny, który ma taką samą funkcję i moc prawną, jak legitymacja wydana w wersji papierowej. Za pomocą Usługi mLegitymacja można potwierdzić, że jesteś uczniem danej szkoły lub skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  • Przysłać zdjęcie jako załącznik w formacie JPG, JPEG (max 5MB) podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą (w nazwie pliku) na adres sekretariat@1lo.rzeszow.pl.
  • W sekretariacie złożyć wypełniony wniosek o wydanie mLegitymacji podpisany przez rodziców lub pełnoletnich uczniów.
  • Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
  • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Załączniki
Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów i studentów 1.0.pdf
Regulamin_mLegitymacja.pdf
Wniosek o wydanie mLegitymacji.pdf

Zachęcamy do głosowania!!!

Zachęcamy do głosowania w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim na rok 2022 r.  na projekt zgłoszony przez  I Liceum! Jak to zrobić? 

1. zalogować się na stronie: https://rbo.erzeszow.pl/voting/info
2. zapoznać się z podanymi tam informacjami (głosować może mieszkaniec Rzeszowa bez względu na wiek), 
3. podać swoje dane dotyczące adresu zamieszkania i numeru telefonu, 
4. otrzymasz sms, w którym znajduje się kod dostępu do strony głosowania, 
5. oddaj głos na interesujące nas projekty, najważniejszym dla Nas jest  

 projekt nr 94 w kategorii III 
Łukasiewicz – człowiek wielu talentów Cykl wydarzeń organizowanych przez I Liceum, przygotowujących 200-setną rocznicę urodzin wybitnego Polaka – duża promocja szkoły, Rzeszowa i Podkarpacia 

6. głosować można w okresie od 10 września do 8 października 2021 r. elektronicznie lub tradycyjnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania w formie papierowej.

DZIĘKUJEMY!!! 

 

X Ogólnopolski Konkurs “Polskie więźniarki w Ravensbruck”

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że uczennica kl. 3 ag Emilia Wieczorek otrzymała wyróżnienie w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno – Literackiego „Polskie więźniarki w Ravensbruck”. Wręczenie nagród nastąpiło na uroczystej gali w Krakowie, podczas której wykład wygłosiła b. więźniarka niemieckiego nazistowskiego obozu w Ravensbruck dr Wanda Półtawska.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Nasza drużyna w finale Turnieju Debat Historycznych IPN

Miło nam poinformować, że drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w składzie: Katarzyna Kiebała (absolwentka szkoły), Laura Grębowska z kl. 3bs, Julia Wiater i Szymon Urbanek z kl. 3ag zakwalifikowała się do finału Turnieju Debat Historycznych IPN. De eliminacji centralnych przeszło 8 drużyn z całej Polski. Nasza drużyna w półfinałach pokonała drużyny z liceów w Warszawie, Gdańsku i Skarżysku Kamiennej. Opiekunem drużyny jest prof. Katarzyna Milcarek-Mróz. Rywalizacja finałowa drużyn będzie miała miejsce 20 września w Warszawie w Sejmie RP.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Stypendium szkolne

Informujemy, że o stypendium szkolne mogą ubiegać się:
 uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i materialną. tj. zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, wyrok w sprawie o alimenty itp.

Spotkanie z rodzicami

Zapraszamy na spotkania rodziców z wychowawcami klas.
Spotkania odbędą się 14 września br. (wtorek) w reżimie sanitarnym, prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności.
Plan spotkań:

dla klas I – o godz. 17:15 odbędzie się spotkanie z dyrekcją szkoły w sali gimnastycznej, a następnie w wyznaczonych salach lekcyjnych: 
sala 24 – kl. I A, 
sala 10 – kl. I B, 
sala 21 – kl. I C, 
sala 17 – kl. I D, 
sala 4 – kl. I E,  

dla klas II – o godz. 17:30 w wyznaczonych salach lekcyjnych:  
sala 22 – kl. II A,  
sala 16 – kl. II B,  
sala 38– kl. II C,  
sala 14 – kl. II D,  
sala 13 – kl. II E,  

dla klas III po gimnazjum – o godz. 17:30 w wyznaczonych salach lekcyjnych: 
sala 42 – kl. III AG,  
sala.41 – kl. III BG,  
sala 39 – kl. III CG,  
sala 12 – kl. III DG, 
sala 40 – kl. III EG,  
sala 34 – kl. III FG, 

dla klas III po szkole podstawowej – o godz. 17:15 w wyznaczonych salach lekcyjnych:  
sala 24 – kl. III AS, 
sala 21 – kl. III BS, 
sala 10 – kl. III CS, 
sala 17 – kl. III DS, 
sala 4 – kl. III ES 
sala 44 – kl. III FS, 

Informujemy również, że w trakcie spotkania będzie zbierana składka na Radę Rodziców. Płatności będzie można dokonać gotówką lub kartą.

Podcast Roku – Konkurs imienia redaktora Janusza Majki wystartował

Od 1 września do 15 października można wysyłać zgłoszenia do Konkursu imienia redaktora Janusza Majki na Podcast Roku. Najlepszych Twórców wyłoni kilkunastoosobowe Jury. Zwycięzców poznamy na gali finałowej
w Rzeszowie pod koniec listopada.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. Nagroda dla debiutantów, będzie mieć charakter nie tylko pieniężny, ale będzie również pakietem profesjonalnego wsparcia budowy i rozwoju  podcastów w aspekcie dziennikarskim, marketingowym, technicznym. Przewidziano również przyznanie nagrody dla najlepszego podcastu stworzonego przez uczniów szkół średnich oraz wyróżnienia dla marek zlecających podcasty i wspierających ten gatunek.

Oznaczenia grup językowych w roku szkolnym 2021/2022

Oznaczenia grup językowych dla klas trzecich (po sz. podstawowej) w podziale godzin na stronie www szkoły:                                                                               
Kod grupy:
p11        3As1, 3As2, 3As3, 3As4, 3As5, 3As6                       
p12        3As7, 3As8, 3As9, 3As10, 3As11, 3As12                
p21        3Ns1, 3Hs1, 3Hs4                            
p22        3Ns2, 3Ns4, 3Hs2, 3Hs5               
p23        3Fs1, 3Ns3, 3Ns5, 3Hs3, 3Hs6    

Oznaczenia grup językowych dla klas trzecich (po gimnazjum) w podziale godzin na stronie www szkoły:            
Kod grupy:                         
j11          3Ag1, 3Ag2, 3Ag3, 3Ag4, 3Ag5, 3Ag6                     
j12          3Ag7,3Ag8, 3Ag9, 3Ag10, 3Ag11, 3Ag12                               
j21          3Ng1, 3Ng3, 3Hg1, 3Hg4                             
j22          3Ng2, 3Ng4, 3Hg2, 3Hg5                             
j24          3Fg1, 3Ng5, 3Hg3, 3Hg6                              

Oznaczenia grup językowych dla klas pierwszych w podziale godzin na stronie www szkoły:
Kod grupy:                         
o11        A1, A2, A3, A4, A5                          
o12        A6, A7, A8, A9, A10                        
o21        N1, N3, H1, H5                 
o22        N2, H4                 
o23        F1, N4, H2, H3  

Oznaczenia grup językowych dla klas drugich w podziale godzin na stronie www szkoły:              
Kod grupy:                         
x11         2A1, 2A2, 2A3, 2A4, 2A5                             
x12         2A6, 2A7, 2A8, 2A9, 2A10                           
x21         2N1, 2N3, 2H1, 2H4                       
x22         2N2, 2H2, 2H5                  
x23         2F1, 2H3, 2H6   

Przypominamy o Narodowym Spisie Powszechnym

Nie czekaj do 30 września br. – na samospis internetowy lub na infolinii masz czas tylko do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz!

STRONA SPISU https://spis.gov.pl

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w dniu 1 września.

Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się w Kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie ul. 3-go Maja o godzinie 9.00. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Klasy pierwsze zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godzinie 10.00 na dziedzińcu szkoły, a w przypadku deszczu – na sali gimnastycznej. Po uroczystości uczniowie pod opieką wychowawców przejdą na spotkanie do sal.

Klasy drugie i trzecie spotykają się o godzinie 10.15 bezpośrednio w salach z wychowawcami.

Wykaz sal na plakatach i telebimie.

Apelujemy o zachowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie pandemii.

Dyrektor Szkoły
Piotr Wanat

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top