– Pedagog szkolny

Dorota Rakocy

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła także I podstawowy i II zaawansowany stopień TSR –  Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (psychoterapia krótkoterminowa) oraz liczne szkolenia specjalistyczne w tym nurcie. Jest członkiem PSTTSR – Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyła inne liczne szkolenia specjalistyczne.

Pomagam i towarzyszę młodzieży w skonstruowaniu jak najbardziej optymalnych rozwiązań dla sytuacji, w której się znalazła.

Pomagam młodzieży:

  • radzić sobie ze stanami emocjonalnymi
  • pokonać kryzysy rozwojowe i sytuacyjne
  • zrozumieć i akceptować siebie
  • poprawić lub budować relacje z innymi
  • skuteczniej funkcjonować

Założyłam i prowadzę od 1999 roku Koło Wiedzy Psychologicznej dla młodzieży Liceum: Strona I LO

Pracuję w I LO w Rzeszowie od 1995 roku.

Zapraszam w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek w godzinach  9:00-13:00.
W razie konieczności możliwa inna godzina spotkania, po uprzednim umówieniu się.
Pokój nr 7, parter
Tel. 17 748 28 27
Kontakt także poprzez dziennik elektroniczny.

Informacje dodatkowe o instytucjach zewnętrznych:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie, ul. T. Rejtana 3, tel. 17 748 38 00, P. Monika Ciwińska

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia 800 12 00 02

Back to top