– Klub Absolwenta

KLUB ABSOLWENTA PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO W RZESZOWIE.

Cel działania:
Klub Absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego powstał 15 lat temu z inicjatywy absolwentów szkoły będących członkami Fundacji Pomocy Szkole im ks. Stanisława Konarskiego. Celem powołania Klubu była chęć wyjścia naprzeciw oczekiwaniom naszych absolwentów. W czasie zjazdów maturalnych podkreślali wielokrotnie swój związek emocjonalny ze Szkołą i oczekiwania w sprawie spotkań absolwentów z różnych roczników. Propozycja utworzenia Klubu Absolwenta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Dzięki gronu założycieli-zapaleńców Klub zaczął funkcjonować w 1999 roku. Od tamtej pory, w każdą trzecią sobotę września, na podwórzu szkolnym spotykają się absolwenci z najstarszych i najmłodszych roczników. Nadrzędny cel okazał się tylko dobrym początkiem.

Opis działania:
Po 15 latach działalności Klubu można śmiało stwierdzić, że praktyka przerosła wyobrażenie. Coroczne spotkania mają niespodziewany wręcz wymiar emocjonalny i na nim przede wszystkim tworzona jest płaszczyzna spotkań. Członkowie Klubu spotykają się regularnie prowadząc sprawy finansowe i przygotowując kolejne spotkania. Członkiem Klubu może zostać każdy absolwent I LO, który uiści tzw.” wpisowe”, które przeznaczane jest na dwa cele; organizację kolejnych spotkań oraz zasilenie konta Fundacji Pomocy Szkole im. Ks. St. Konarskiego. Związki Fundacji i Klubu Absolwenta podkreślane są w czasie Spotkań wręczeniem nagrody ufundowanej przez Fundację dla najlepszego ucznia, łącznie z medalem Primus Inter Pares. Nagrody otrzymują również nauczyciele wyróżniający się w pracy pedagogicznej. Spotkania odbywają się przy muzyce i smakołykach kuchni regionalnej, gdyż trwają kilka godzin, a mijają bardzo szybko w tak niezwykłej atmosferze.

Efekty:
Spotkania w Klubie Absolwenta, a właściwie ludzie, którzy je organizują i którzy na nie przybywają, zbudowali i budują nadal wielki szacunek dla Szkoły, jej 350-letniej historii, dla tradycji, nauki i pokoleniowych doświadczeń. Zostały przywrócone więzi międzyludzkie z okresu nauki w I Gimnazjum a potem I LO. W czasie spotkań, gdy rozpiętość wiekowa sięga nawet kilkudziesięciu lat, powracają wspomnienia, młodzieńcza radość życia, odżywają stare przyjaźnie. Młodzi absolwenci zaczynają bardziej doceniać te niewymierne wartości, które przekazała im Szkoła. Powstaje wówczas autentyczna więź pokoleniowa i rodzi się przywiązanie do tradycji, nauki, kultury i przyjaźni.

Przestrogi:
Należy jedynie wspomnieć, że troską wszystkich obecnych klubowiczów jest to, by Klub Absolwenta I LO trwał i przetrwał również dzięki następnym pasjonatom, którzy kiedyś przejmą tę cenną inicjatywę.

Sposoby upowszechniania:
Klub Absolwenta I LO ma swoją stronę internetową. Informacje o nim są również na stronie internetowej I LO. Sprawozdanie z działalności znajduje się także w każdym Sprawozdaniu Dyrektora Szkoły. W terminie bliskim kolejnemu spotkaniu pojawiają się informacje w prasie lokalnej, Polskim Radiu Rzeszów a nawet TVP Rzeszów.

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top