– RODO

Ochrona RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego,  adres: ul. 3 Maja 15, 35-030 Rzeszów, tel. 17 748-28-20, e-mail: sekretariat@1lo.rzeszow.pl, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa, powołany został  Inspektor Ochrony Danych:
Pani Wioletta Rozesłaniec, e-mail: iod1@erzeszow.pl

Kontakt z  Inspektorem Ochrony Danych  jest możliwy poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl  lub pisemnie na adres administratora danych.

RODO Klauzula ogólna
RODO Informacja dla uczniów i rodziców
RODO Klauzula monitoring

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top