– mLegitymacja

mLegitymacja szkolna to dokument elektroniczny, który ma taką samą funkcję i moc prawną, jak legitymacja wydana w wersji papierowej. Za pomocą Usługi mLegitymacja można potwierdzić, że jesteś uczniem danej szkoły lub skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak okres ważności wydanej wcześniej wersji papierowej.

Aby uruchomić mLegitymację należy:

  • Przysłać zdjęcie jako załącznik w formacie JPG, JPEG (max 5MB) podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą (w nazwie pliku) na adres sekretariat@1lo.rzeszow.pl.
  • W sekretariacie złożyć wypełniony wniosek o wydanie mLegitymacji podpisany przez rodziców lub pełnoletnich uczniów.
  • Pobrać Aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin.
  • Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego uruchomić System na urządzeniu.

Załączniki
Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów i studentów 1.0.pdf
Regulamin_mLegitymacja.pdf
Wniosek o wydanie mLegitymacji.pdf

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top