– Projekt “Seniorzy dla szkoły, szkoła dla seniorów”

W poniedziałek odbyło się spotkanie finalizujące projekt „Seniorzy dla szkoły, szkoła dla seniorów”. Dzięki przedsięwzięciu trwającym od marca 2022 r. młodzież naszej szkoły weszła w głębsze niż do tej pory relacje z osobami starszymi, a seniorzy mogli poczuć się istotną częścią społeczeństwa. Innowacyjność projektu polegała również na poszerzeniu zakresu działalności placówki o elementy polityki senioralnej, świadczonej do tej pory przede wszystkim przez stowarzyszenia i instytucje pozarządowe. Projekt pozwolił na integrację między pokoleniami w obrębie danego środowiska lokalnego i być może będzie powielony w skali całego kraju.

Szczególne podziękowania należą się wolontariuszom i wolontariuszkom z klas 4as, 4bs i 4fs, których ogromne zaangażowanie pozwoliło na uzyskanie znakomitego efektu synergii i świetnej zabawy.

Opiekunem projektu z ramienia szkoły był prof. M. Świętoń.

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top