– Seminarium SEP

2 września odbyło się ogólnopolskie sympozjum naukowe zorganizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Było ono kolejną okazją do popularyzacji postaci i dokonań wychowanka I Liceum Ogólnokształcącego (ówczesnego c. k. Gimnazjum), konstruktora pierwszej na świecie lampy naftowej Ignacego Łukasiewicza. Na sympozjum obecni byli przedstawiciele przemysłu oraz szkół średnich i wyższych. Sylwetkę patrona roku 2022 przybliżyli prof. T. Ochenduszko i prof. M. Świętoń.

Pokochasz naszą szkołę: rzetelność, doświadczenie, skuteczność

Back to top