– Spotkanie z rodzicami

Spotkania rodziców z wychowawcami klas odbędą się

2 czerwca – czwartek o godzinie 17.30.

Back to top