Rada Rodziców

 Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017:

 

Lesław Myrda - przewodniczący

Elżbieta Misiewicz - zastępca przewodniczącego

Karina Ukraińska - skarbnik

 

Członkowie:

Robert Rąpała

Bernadetta Borkowska-Werelusz

Alena Myrda

Ewa Bogaczyk

Gabriela Żukowicz

 

 

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto:

 

11 1020 4391 0000 6802 0002 0800

z podaniem nazwiska ucznia oraz informacją o klasie, do której uczęszcza.