156 rocznica Powstania Styczniowego

POWSTANIE STYCZNIOWE 1863-1864

POWSTANIE STYCZPOLSKIE POWSTANIE NARODOWE PRZECIWKO ZABORCY - IMPERIUM ROSYJSKIEMU, OGŁOSZONE MANIFESTEM 22 STYCZNIA 1863 WYDANYM W WARSZAWIE PRZEZ TYMCZASOWY RZĄD NARODOWY, KTÓRY WZYWAŁ DO WALKI Z ZABORCAMI. Spowodowane było narastającym rosyjskim terrorem wobec Polaków. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru rosyjskiego. Powstanie przyspieszył pobór do wojska rosyjskiego ludności polskiej – tzw. branka. Powstanie miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 000 ludzi. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których ok. 20 tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. zesłanych na Syberię. Zdarzały się przypadki, że Rosjanie zabijali pojmanych powstańców, dobijali rannych, obdzierali do naga zabitych. Po bitwach Rosjanie palili miejscowości, które udzieliły schronienia powstańcom, dokonywali rzezi ludności cywilnej. Niszczono polskie dobra kultury. Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej.