Biologia /2018-2019/

Iwona Piatczyc

Zajęcia dodatkowe z biologii:

Fakultet dla klasy 2e - poniedziałek 8.00- 8.45 (sala nr 13)

Zajęcia Grupy Ratowniczej – czwartek 15.05- 16.00 (sala nr 13)

Konsultacje – poniedziałek 12.35 – 13.20 (należy się umawiać) (sala nr 13)

Koło biologiczne (warsztaty) – raz w miesiącu (3 godziny) daty ustalane w porozumieniu z uczniami (sala nr 13)